Secondary Adv

Dafinor

 

Përshkrimi

Dafinor, me vendndodhje ne qytetin e Shkodres, eshte nje kompani qe merret me perpunimin e drurit. Fabrika eshte e shtrire ne nje hapesire rreth 14 000 m2 dhe eshte e degezuar ne 2 sektore:

 

1. Prodhim pelleti ekologjik Eco Pellet, Made in Albania;

2. Prodhimin e paneleve industrial te drurit me teknologjine Fingerjoint.

Çfarë ofron

Dafinor Pannelli ofron Pellet të kualitetit të lartë, me përmbajtje 100% nga druri natyral ahu dhe i certifikuar. 

 

Karakteristikat fizike-kimike e pelletit Eco Pellet te prodhuar nga Dafinor jane:

- Lageshtia 4.6%

- Mbetje hiri 0.6% s.s

- Qendrueshmeria 95.8%

- Densiteti 0.66kg/m3

- Fuqia kalorifike neto e pelletit 4488-4771 kcal/kg

 

Përdorimi i peletit, si material për ngrohje, ka shumë përparësi, si për ruajtjen e ambientit jetësor, ashtu edhe për përdoruesit.

- Më pak mbeturina;

- Ambient të sigurtë dhe të pastër;

- Mënyra më ekonomike për ngrohje;

- Djegia me energji të lartë;

- Përbëhet nga druri i butë;

- Djegie me efikasitet të lartë.

 

Sa i përket Paneleve të mobilerisë, Dafinor prodhon:

- Panele arre, lisi dhe ahu per mobileri;

- Panele Edge Glued; 

- Panele Fingerjoint Wood.

Shërbime

Fabrike per prodhim peleti
Fabrike per prodhim peleti
 Prodhim pelleti ne Shkoder
Prodhim pelleti ne Shkoder
Prodhim pelleti per ngrohje
Prodhim pelleti per ngrohje
Shitje peleti me shumice dhe pakice
Shitje peleti me shumice dhe pakice
Shitje pelleti per eksport
Shitje pelleti per eksport
Pellet prodhim me shumice
Pellet prodhim me shumice
Pellet ahu 100 per qind
Pellet ahu 100 per qind
Pelet i amballazhuar
Pelet i amballazhuar
Pelet ekologjik made in Albania
Pelet ekologjik made in Albania
Furnizim pikash shitje me pellet
Furnizim pikash shitje me pellet
Fabrike per prodhim lende te pare drusore
Fabrike per prodhim lende te pare drusore
Panele per mobileri
Panele per mobileri
 Prodhim lende te pare mobilerie
Prodhim lende te pare mobilerie
 Prodhim panelesh per mobileri
Prodhim panelesh per mobileri
Panele ahu per mobileri
Panele ahu per mobileri
Panele dru lisi per mobileri
Panele dru lisi per mobileri
Panele Edge Glued
Panele Edge Glued
Prodhim panele druri arre ne Shkoder
Prodhim panele druri arre ne Shkoder
Fabrike per prodhim panelesh Fingerjoint Wood
Fabrike per prodhim panelesh Fingerjoint Wood
 Panele per lende e pare shkallesh
Panele per lende e pare shkallesh

Certifikime

  

Video