Secondary Adv

Alba Beton

 

Përshkrimi

Shoqeria Alba Beton eshte krijuar ne vitin 1996 ne fushen e prodhimit te materialeve te ndertimit.Aktualisht ajo zoteron pese fabrika te prodhimit te betonit dhe nje fabrike te prodhimit te  materialeve inerte. Ne Tirane funksionojne tre fabrika te prodhimit te betonit dhe nje fabrike e prodhimit te  materialeve inerte ne Zallherr, ne Durres nje fabrike e prodhimit te betonit. Duke qene se shoqeria ka ne dispozicion te cdo fabrike, laboratore bashkekohore me pajisje te reja provash te materialeve te ndertimit, kryhen prova dhe kontrolle te rregullta ditore te materialeve inerte e te betonit.