Secondary Adv

Sejdini 3W

 

Përshkrimi

Firma Sejdini-3W filloi aktivitetin e saj në vitin 1992. Në këtë vit nis veprimtarinë në fushën e prodhimit të mobiljeve. Në vitin 1999, pas përvojes së fituar në këto shtatë vite pune intesive, firma, tanimë e shndërruar në kompani, zgjeroi fushat e aktivitetit të saj. Në linjat e këtij zgjerimi përfshihet: tregtimi i lëndës së parë në sektorin e mobilierive dhe në atë të ndërtimeve me lëndë drusore. Shumellojshmëria e drejtimeve në biznesin e kompanisë solli si rezultat rritje të ndjeshme të kapaciteteve të forcave punëtore. Sejdini vazhdon të jete unike dhe lider absolut i tregut në Shqipëri dhe viset shqiptare përtëj kufijve, në përpunimin e fibrës.