Secondary Adv

Novamat

Asistence mbi informacionin nga ACP
+355 68 90 99 009

 

Përshkrimi

Kompania NOVAMAT sh.p.k është themeluar më 15.04.2008 nga Z Mehmet Krasniqi I cili me njohuritë dhe përvojën e tij për më shumë se 20 vite në tregun Europian, solli standardet dhe metodat më bashkëkohore të tregut të sotëm. Novamat është përfaqësues zyrtar i shumë kompanive lider në tregun e energjisë, industrisë, ujësjellës kanalizime për prodhimin e Turbinave, Gjeneratorëve, Transformatorëve, Kompresorëve, Çelësave, Sistemeve të Pompave, Sistemeve të Filtrimit, Sistemeve Hidraulike dhe Pneumatike, Instrumentave Matëse, Pajisjeve Laboratorike etj. 


Novamat përgatit cdo projekt lidhur me kërkesat e klientëve të saj për pajisje apo objekte në mënyre individuale dhe specifike. Novamat shpk e sheh veten si ofrues kryesor i shërbimeve në tregun vendas. Fleksibiliteti është normaliteti jonë. Shërbime inxhinierike për projektet janë qëllimi i Novamat, si mund të jetë për shembull sigurimi i produkteve të vecantave sipas kërkesave të caktuara të klientit. Kompania ofron zgjidhje individuale për cdo problem të vecantë. NOVAMAT ofron përvojë, profesionalizëm, produkte me cilësi të lartë, seminare/trajnime nga inxhinierët më të kualifikuar të ditëve të sotme. Ne ofrojmë kujdesin tonë, për të ndihmuar natyrën, pa e dëmtuar atë, Kjo në sajë dhe të besimit, bashkëpunimit me disa nga Kompanitë tona Partnere më të njohura në botë. 

 

 

 

Vizioni ynë.

•    Të kontribuojë në mbarvajtjen e industrisë nëpërmjet produkteve të cilat rrisin jetëgjatesinë e saj.
•    Të diversifikojë gamen e produkteve dhe shërbimeve duke qënë në koherencë me evoluimin e tregut.
•    T’u ofrojë klientëve të saj cilësinë dhe përpujdesjen më të mirë.  
Novamat synon që tu ofrojë klienteve të saj eksperiencën, profesionalizmin, konsulencën dhe produkte në kualitetin me të lartë nëpërmjet bashkrendimit të punës të një stafi profesional, logjistikës së kompanisë dhe teknologjisë më të re që zotëron.

Çfarë ofron

Kompania Novamat shpk si partnere e industrisë  furnizon me produkte të besueshme  të reja e të cilësisë më të lartë, industrinë e energjisë,  industrine petrokimike, industrinë e ndërtimit, etj. Spektri i shërbimeve shtrihet në tregtinë dhe transportin e armaturave standarte, pajisjeve elektroshtepiake që nga mbikqyrja e kaldajave deri tek valvulat speciale për komandimin e turbinave. Shërbimet inxhinierike, interpretimet dhe ekspozimet e përllogaritura i shtohen fuqive të kompanisë.

Tek Novamat do të gjeni:
•    ARMATURAT E INDUSTRISË (Valvula izoluese, Valvula të presionit të lartë, Valvula ajrosjeje për zmbrapsje, Valvula të vogla, Valvula fizarmonikë, Fetë e vogël, Fetë izoluese, Fetë e presionit të lartë, Valvula për zmbrapsje)
•    MESS- DHE RREGULLUES - TEKNIKË (Treguesi i pasqyrimit, Treguesi i transparencës, Tregues dy ngjyrësh, Rregullues dhe kufizues, Instrumenta tregues, Përcaktues niveli, Xhama ekspozues)
•    ARMATURA RREGULLUESE (Valvula rregulluese, Valvula tre drejtimshe, Valvula rregulluese higjenike, Stacionet e shndërrimit të avullit, Valvulat niveluese, Ftohës spërkatës)
•    VALVULAT SPECIALE (Valvula avull rregulluese, Valvula për sasi të ulët, Valvula e rregullimit të gjëndjes së avullit, Valvula e rregullimit të spërkatjes së ujit, Stacionet e sigurisë dhe të rrymës së lartë, Siguresat e parangrohjes, Zvogëlues i zgjatimit)
•    TRANSMISIONET (Transmision pneumatik, Transmision elektrik, Transmision hidraulik
•    PËRDORIME TË TJERA (Drejtues i kondensatorit, Vulosjet, Kapësi i ndotjeve, Vidhë, dado speciale, Llak industrial etj.)

I GJITHË SISTEMI I PAISJEVE PËR UJËSJELLËS - KANALIZIME. SISTEME TË NDRYSHME FILTRIMI PËR HIDROCENTRALE, FABRIKA, MINIERA, ETJ. SISTEMET E MATJEVE PER HIDROCENTRALE, FABRIKA, MINIERA, ETJ.

NE OFROJMË ZGJIDHJE PËR ÇDO LLOJ SISTEMI POMPIMI UJI - NAFTE - VAJI, ETJ.

Novamat sh.p.k në portofolin e tij zotëron gjithashtu kapacitetin, stafin dhe paisjet për realizimin e trajnimeve në:
•    Sektorin e matjeve primare dhe sekondare
•    Matje në nënstacione transformatorë dhe ndërprerësa
•    Matje të humbejeve në rrjet
•    Matje të rrjedhjeve të ujit

NOVAMAT ofron Shërbime, Konsulencë për të gjitha tipet dhe llojet e paisjeve elektrike. Automatët & Pjesët Elektrike.

Pjesë rezervë për vinça, eskavatorë, bager dhe makineri të rënda industriale etj.

Klientet tane

Shërbime

Automat dhe pjeset elektrike
Automat dhe pjeset elektrike
Sisteme pompimi uji, nafte, vaji
Sisteme pompimi uji, nafte, vaji
Sistemi i pjisjeve per Ujesjelles - Kanalizime
Sistemi i pjisjeve per Ujesjelles - Kanalizime
Filtra hidraulike vaji
Filtra hidraulike vaji
Sisteme te ndryshme filtrimi per Hidrocentrale, Fabrika, Miniera
Sisteme te ndryshme filtrimi per Hidrocentrale, Fabrika, Miniera
Cilindra hidraulik dhe pneumatik
Cilindra hidraulik dhe pneumatik
Produkte Baumer Bourdon
Produkte Baumer Bourdon
Elektromotore hidraulike
Elektromotore hidraulike
Materiale elektrike
Materiale elektrike
Aksesore dhe materiale hidraulike
Aksesore dhe materiale hidraulike
Materiale hidraulike te llojeve te ndryshme
Materiale hidraulike te llojeve te ndryshme
Vegla hidraulike
Vegla hidraulike
Kolektore dhe saracineska
Kolektore dhe saracineska
Materiale hidraulike, pneumatike
Materiale hidraulike, pneumatike
Materiale hidraulike
Materiale hidraulike
Materiale ngjitese dhe aksesore
Materiale ngjitese dhe aksesore
Materiale pneumatike
Materiale pneumatike
Sherbim dhe konsulence per pajisje elektrike
Sherbim dhe konsulence per pajisje elektrike
Pajisje hidraulike
Pajisje hidraulike
Pajisje dhe vegla hidraulike
Pajisje dhe vegla hidraulike
Aksesore hidraulike
Aksesore hidraulike
Pajisje hidromatike
Pajisje hidromatike
Pajisje per perdorime te ndryshme
Pajisje per perdorime te ndryshme
Materiale te ndryshme elektrike
Materiale te ndryshme elektrike
Materiale dhe aksesore elektrike
Materiale dhe aksesore elektrike
Pajisje per kontrollin e kaldajave
Pajisje per kontrollin e kaldajave
Paisje per matje dhe rregullim teknik
Paisje per matje dhe rregullim teknik
Instrumeta mates
Instrumeta mates
Pjese rezerve per vinca, eskavatore, bager dhe makineri të renda industriale
Pjese rezerve per vinca, eskavatore, bager dhe makineri të renda industriale
Elektromotorra
Elektromotorra

Katalogu

Katalog Novamat
Katalog Novamat

Historiku

Novamat shpk që prej më shumë se 25 vjetësh, është një kompani që drejtohet prej familjës që e zotëron, që në mënyrë kostante përkujdeset për klientët e saj ti ofrojë produkte të besueshme, inovative dhe të cilësisë më të lartë. Kompania u themelua në vitin 1984 me seli qëndrore në Vjenë. Ajo zotëron ndërkaq një eksperiencë shumëvjecare në hartimin dhe llogaritjen e valvulave, si dhe partnere eksluzive e prodhueseve kryesore të valvulave. Mbi bazën e këtyre të dhënave dhe të kompetences së lartë teknike, si ofrues i cilësisë, ne jemi në gjendje që t´ju ofrojmë klienteve tanë produkte të sigurta dhe me cilësi të lartë sipas një programi të gjërë shpërndarje.

Partnere

baumerClydeBergemannflukeKSBOmicronVoithdilozera

Certifikime

Projekte

Titulli: Blerje aparate testimi per transformator rryme dhe transformator tensioni.

Periudha kohore: 22.06.2016

Autoriteti Kontraktor: Operatori I Sistemit te Transmetimit OST Sha Projekti: "Blerje aparate testimi per transformator rryme dhe transformator tensioni” Nr.prot 1353/14 dt.22.06.2016,

Vendi i realizimit:Nenstacioni (n/st) 400 kw Kashar, Tirane, Albania

 

Titulli: Rehabilitimi me Rinovim Teknologjik i Kushinetave Mbeshtetese te 5 Agregateve ne Hec Vau Dejes

Vendi i realizimit: HEC Vau i Dejes.

Periudha kohore: Realizimi i kesaj kontrate eshte i shtrire ne periudhen 3 vjecare. Me date 27.09.2017 fillon realizimi i kontrates,faza e pare qe konsiston me matjen e turbinave me pajisjet perkatese e realizuar nga supervizori dhe inxhiniere nga kompania VOITH Hydro GMBH CO&KG. Voith & Novamat kane filluar punen me qellim realizimin e kesaj kontrate me çelesa ne dorë. Hapat e pare qe jane ndjekur per realizimin e saj konsistojne ne hartimin një Projekti te Detajuar Teknik.

Nder qellimet dhe objektivat kyce qe synon implementimi I ketij projekti 3 vjecar jane:
Rritja e sigurisë dhe gadishmërisë së agregatëve prodhuese të energjisë elektrike të KESH fale rinovimit teknologjik te kushinetave mbeshtetese te pese agregateve.Rritja e nivelit të gjendjes teknike të agregatëve në një nivel operimi normal dhe rritjes se efiçensës së agregatëve të prodhimit të HEC Vau i Dejes. Garantimi i rezervës së mjaftueshme të gjenerimit me qellim permbushjen e kodit të rrjetit ne vend si edhe të standardeve.

 

Titulli: “Furnizim vendosje monitorues temperature të programueshëm për transformatorët e eksitimit të gjeneratorëve në Hec Fierzë, Hec Vau Dejës dhe blerje instrumenta matës, analizues, dixhital për Njësitë Prodhuese të KESH sh.a.

Autoriteti Kontraktor: Korporata Elektroenergjitike Shqiptare sh.a

Periudha: Janar 2018

Vendi i realizimit: HEC VAU DEJES

 

Autoriteti Kontraktor: KESH Sha

Vendi i realizimit: HEC Vau Dejes

Periudha:Tetor 2016

 

Trajnim Novamat Shpk: Realizim me sukses i matjeve Primare dhe Sekondare

Omicron CMC Test Universe Training
Data e zvillimit: 20–23 Mars 2018
Vendi i zhvillimit:Prishtine,Kosove
Klienti: KEDS sha

Teknologjia