Secondary Adv

Titan Antea Cement

 

Përshkrimi

Grupi TITAN është një prodhues i pavarur multi rajonal i çimentos dhe materialeve të tjera të lidhura me ndërtimin. Me seli qendrore në Greqi, dhe me një ecuri të rritjes së vazhdueshme që nga krijimi i tij në Greqi, 108 vjet më parë e deri më sot, ky Grup ka përhapur prodhimin e tij dhe operacionet e shpërndarjes në 12 vende, duke punësuar në mënyrë të drejtpërdrejtë më shumë se 5,640 njerëz, me një xhiro të konsoliduar prej € 1.091.404.000 (2011). ANTEA Cement Sh.A është një nga investimet më të mëdha industriale pro-ambjentit, e realizuar në Shqipëri nga Grupi TITAN. Aftësia për të tërhequr, të zhvilluar dhe të mbajtur punonjës të mirë është çelësi i suksesit të vazhdueshëm. Strategjia e burimeve njerëzore, e cila është e ndërthurur ngushtë me strategjinë e biznesit, është themeluar mbi tre parime: të jetë një punëdhënës i preferuar, të zhvillojë vazhdimisht individin dhe organizimin dhe të nxisë një kulturë performance. Vlerat dhe mendimet që marrim nga punonjësit tanë sigurojnë drejtimin e nevojshëm për të operacionalizuar këtë strategji.

Çfarë ofron

Titan Antea Cement ofron cimento dhe beton të cilësisë së parë të prodhuar në fabrikën moderne. Fabrika e re për prodhimin e çimentos e cila ndodhet pranë Fushë Krujës mund të prodhojë një total prej 1.5 milion ton çimento në vit. Funksionimi i fabrikës së re ka si qëllim jo vetëm të ulë nevojën për importimin e çimentos në vend por të nxisë, investime të reja në zhvillimin e ndërtimit dhe infrastrukturës, si dhe eksportet. Titan Antea Cement është një prodhues i pavarur i çimentos dhe materialeve të ndërtimit. ANTEA është e nevojshme sepse siguron çimento në mbështetje të zhvillimit të infrastrukturës dhe të programit kombëtar të ndërtimit duke përfshirë rrugët, spitalet, shkollat dhe ndërtesa të tjera. Redukton nevojën e Shqipërisë për importin e çimentos, për të mundësuar eksportin e çimentos tek vendet e tjera me pasojë përmirësimin e gjendjes financiare të vendit (Bilancin Tregëtar me Jashtë) Rrit zhvillimin në nivel lokal dhe kombëtar nëpërmjet përmirësimit të infrastrukturës dhe rritjes së mundësive për zhvillim të mëtejshëm

Shërbime

Shitje cimetoje
Shitje cimetoje
Shitje betoni
Shitje betoni
Prodhim cimentoje
Prodhim cimentoje
Prodhim betoni
Prodhim betoni
Import cimentoje
Import cimentoje
Import Betoni
Import Betoni
Cemento
Cemento
Beton
Beton