Secondary Adv

DANA-B

 

Përshkrimi

Dana B shpk është themeluar si Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar në 22/10/1992. Kompania ka si fokus të veprimtarisë së saj tregtimin e lëndës së parë prej druri, profile të ndryshme si edhe aksesorë për mobileri. Me një përvojë disavjeçare në treg ofron lëndën e parë të mobilerisë dhe aksesorë të ndryshëm mobilerie. Përkushtimi dhe kujdesi drejt cilësisë së produkteve e ka shtyrë gjithmonë kompaninë drejt kërkimit të vazhdueshëm të materialeve të reja dhe përsosjen e teknologjisë së prodhimit. Përvoja shumëvjecare ju garanton cilësi të lartë shërbimi. Dana B shpk është gjithmonë shumë kërkuese ndaj cilësisë që ju ofron.