Secondary Adv

Eurocolor

 

Përshkrimi

Firma e parë që ka sjellë në Shqipëri bojërat me sistem të kompjuterizuar, duke bërë të mundur njohjen e markave më prestigjioze në botë si “Standox”, “Spies Hecker” dhe “Wagen Lack”. Kohët e fundit dhe markën “Mobihel Helios”. Bojërat janë të garantuara dhe të certifikuara.