Secondary Adv

CO.AL

 

Përshkrimi

Co.Al operon ne fushen e ndertimeve civile dhe industriale, si dhe ne fushen e prodhimeve te elementeve prej betoni te parafabrikuara ne infrastrukture (pllaka betoni, bordura, puseta etj), qe nga viti 2003. Pronar dhe Administrator i pergjithshem eshte Ing. Albert Doda.