Secondary Adv

Altea Geostudio 2000

 

Përshkrimi

“Altea & Geostudio 2000” është një kompani e specializuar në fushën e gjeoteknikës dhe analizave laboratorike të materialeve të ndërtimit, e cila operon në Shqipëri dhe Kosovë. Kompania zotëron një eksperiencë mbi 20 vjeçare në fushën e saj të veprimtarisë, ku suksesi dhe puna serioze kanë ndihmuar në zgjerimin dhe përmirësimin e saj ndër vite.

 

Geostudio 2000, e formuar në 1996 është bërthama e “Altea & Geostudio 2000”. Suksesi i Geostudio 2000 në fushën e studimeve gjeologjike i hapi udhën në vitin 2002 bashkimit të saj me laboratorin “A.L.T.E.A”. Laboratori A.L.T.E.A. u themelua ne vitin 1994 si nje bashkepunim italo –shqiptare e njohur nga Komuniteti Europian. Në vitin 2002 u formua “Altea & Geostudio 2000” dhe që nga kjo periudhë është zgjeruar në mënyrë të konsiderueshme në staf, pajisje dhe shërbimet, të cilat ofron në treg.

 

Gjatë eksperiencës së saj 20 vjeçare kompania është angazhuar në një sërë projektesh serioze e të mëdha, të tilla si studimi gjeologjik për projektin e TAP (Trans Adriatic Pipeline), studim gjeologjik dhe gjeoteknike të rrugëve Durrës – Vlorë, Lezhë – Shkodër, Milot – Lezhë, Qukës-Qafë Thanë, Gjirokastër – Tepelenë, Qafë Thanë-Pogradec-Korçë, Fier – Tepelenë, Vlorë – Sarandë, Kukës – Morinë, Rreshën – Milot etj. Studime të tjera gjeologjike për objekte dhe shërbime të rëndësisë Kombëtare si Porti i Durrësit, Aeroporti i Rinasit dhe Aeroporti i Kukësit, Ujësjellësa, linjave të tensionit të lartë, të cilat lidhin pika te ndryshme te Shqipërisë dhe Shqipërinë me Malin e Zi, Kosovën etj.

 

Ndërkohë qëllimet kryesore të laboratorit ALTEA & Geostudio 2000 janë testimi i kujdesshëm i materialeve të thjeshta dhe të përbëra të ardhura nga brenda ose jashtë Shqipërisë. Gjithashtu, laboratori ka prioritet investigimet gjeoteknike dhe studimet e detajuara të dherave dhe shkëmbinjve që shërbejnë si terren për të ndërtuar.

 

A.L.T.E.A & GEOSTUDIO 2000 merr pjesë dhe në disa fusha të tjera teknike si : Asistencë Teknike, Studime dhe Konsultime për materialet që përdoren në Inxhinieri, Supervizime etj.

PER ME TEPER INFORMACION JU LUTEM SHKARKONI CV E KOMPANISE DUKE KLIKUAR KETU

Çfarë ofron

Altea & Geostudio 2000 ofron shërbim me cilësi në punët e mëposhtme:

 

1. Studime Gjeologjike dhe Gjeoteknike, të cilat përfshijnë:

- Shpim dhe kampion marrje deri ne 200 m thellesi

- Testime fushore nga me te ndryshmet

- Analiza laboratorike per sherat dhe shekembinjte ne perputhje me standartet nderkombetare si: ASTM, BS, EN etj

- Interpretim i rezultateve te investigimeve ne terren dhe ne laborator.

 

2. Testime për materialet e ndërtimit si:

- Agregate, Beton, Cimento, Hekur, Asfalt, Bitum, Tulla, Pllaka, Tjegulla etj.

 

3. ALTEA & Geostudio 2000 ofron studime të plota Gjeologjike dhe Gjeoteknike, Investigime të dherave dhe rekomandime për themele duke përfshirë:

- Investigim dhe raportim të kushteve gjeologjike dhe hidrogjeologjike të terrenit.

- Investigim në terren dhe në laborator të dherave dhe vlerësim i parametrave të tyre.

- Llogaritje gjeoteknike të aftësisë mbajtëse të bazamentit dhe uljeve.

- Llogaritje gjeoteknike të qëndrueshmërisë së skarpatave dhe masat mbrojtëse për to.

- Llogaritje të Potencialit të Lengëzimit të Truallit.

- Rekomandime për metodat e përmirësimit dhe perforcimit të bazamentit.

- Rekomandim për projektimin e themeleve.

- Monitorim i uljeve, qëndrueshmërisë së shpateve, nivelit të ujërave nëntokësore me metodat më moderne dhe raportim periodik i tyre.

 

4. “ALTEA & GEOSTUDIO 2000” ofron studime sizmiologjiko-inxhinierike për disa qëllime:

- Studime sizmike për objektet industriale dhe sociale.

- Studime sizmike për rrugët, urat dhe tunelet.

- Studimet sizmike për linjat e ujësjellësave, për linjat e gazit.

- Studime sizmike gjatë studimeve gjeologjike dhe gjeoteknike për objektet e hidrocentraleve

 

5. Studime Hidrogjeologjike:

- Studime hidrogjeologjike për rrugët, urat dhe tunelet.

- Studimet hidrogjeologjike për linjat e ujësjellësave, për linjat e gazit.

- Studime hidrogjeologjike gjatë studimeve gjeologjike dhe gjeoteknike për objektet e hidrocentraleve në vendin e digave digave, në vendin e kanaleve të derivacionit dhe në vendin e godinave të hidrocentraleve.

- Studime hidrogjeologjike për furnizim me ujë nëntokësor të objekteve të veçantë, furnizimin me ujë nëntokësor të fshatrave ose qyteteve.

 

6. Analiza Laboratorike:

- Analiza të plota të dherave për vetitë fiziko mekanike.

- Analiza të plota të shkëmbinjve.

- Analiza të agregateve.

- Përgatitjen e formulave të betonit për të gjitha klasat

- Përgatitja e formulave të asfalteve për të gjitha klasat

- Kryerja e analizave të bitumit, çimentos.

- Kryerja e analizave të hekurit që perdoret në ndërtim

- Kryerja e analizave të betoneve të ngurta dhe të lëngëta.

- Kryerja e analizave të tullave, tjegullave, të blloqeve të betonit dhe të pllakave që përdoren për veshje ose për shtresa të ndryshme.

- Analiza të plota për karierat e ndryshme.

 

7. Konsulencë për studimet gjeologo inxhinierike dhe gjeoteknike.

Paisjet tona për testimet laboratorët fushorë përfshijnë:

Pajisjet e testit fushor Californian Bearing Ration (CBR fushore)

- Pajisjet e testit të Ngarkimit Statik

- Pajisjet për testin e Çekiçit (për betonet)

- Pajisjet për testin e  Konsistencës së Betonit

- Pajisjet për testin Ultrasonik

- Pajisjet për testin e Densitetit Fushor

- Pajisjet për marrje kampionesh në asfalt dhe beton

PROJEKTE

Disa ndër projektet më të rëndësishme në të cilat është angazhuar A.L.T.E.A & GEOSTUDIO 2000 janë:

 

1. Studime gjeologjike dhe gjeoteknike për linjen e Gazit TAP që janë:

a) Studime për qëndrueshmërinë e shpateve, instalimin e paisjeve për monitorimin e stabilitetit të shpateve

b) Studime gjeologo inxhinierike dhe gjeoteknike për rrugët lidhëse të linjës së gazit me rrugët ekzistuese

c) Studime gjeologo inxhinierike dhe gjeoteknike për zonat me mendësi lengëzimi

2. Studime gjeologo inxhinierike dhe gjeoteknike për objekte të ndryshme të hidrocentralve në luginën e Devollit.

3. Asistencë teknike gjatë zbatimit të punime të ndërtimit kontrollin e cilësisë së materialeve dhe cilësinë e ndërtimit Në hidrocentralet që po ndërtohen në luginën e lumit Fan në Mirditë.

4. Asistencë teknike gjatë zbatimit të punime të ndërtimit, kontrollin e cilësisë së materialeve dhe cilësinë e ndërtimit gjatë ndërtimit të rrugëve lidhëse në luginën e Devollit.

5. Asistencë teknike gjatë zbatimit të punime të ndërtimit kontrollin e cilësisë së materialeve dhe cilësinë e ndërtimit gjatë rikostruksionit të disa digave të bujqësisë në rrethin e Fierit, Beratit Korcës dhe Kukësit.

6. Studime gjeologo inxhinerike dhe gjeoteknike të disa hidrocentraleve mbi lumin Fan në rrethin e Mirditës

7. Studime gjeologo inxhinierike dhe gjeoteknike të disa stacioneve të pastrimit të ujrave të zeza në Velipojë, Vlorë Orikum Ksamil.

8. Studime gjeologo inxhinierike dhe gjeoteknike të Autostradës Vermicë Prishtinë në republikën e Kosovës

9. Studime gjeologo inxhinierike dhe gjeoteknike të autostradës Milot – Rrëshen Kukës

10. Studime gjeolgo inxhinierike dhe gjeoteknike të disa akseve rrugore në Shqipëri si  rruga Qukës Qafe Pllocë; rruga Qafe Thanë Pogradec Korcë; rruga Fier Tepelenë; Fier Vlorë; rruga Durrës – Rrogozhinë – Elbasan- Librazd – Qafe Thanë; rruga Kakavijë Gjirokastër Tepelenë.

11. Studime të ndryshme për objekte industriale dhe sociale në disa qytete të Shqipërisë

12. Studime eksperimentale për studimin e fenomenit të lengëzimit në zonën e Porto Romano në Durrës, ky eksperiment është kryer në bashkëpunim me disa kompani internacionale. Emërtimi i projektit është “PREMISERI”

Shërbime

Arka per ruajtje kampioni
Arka per ruajtje kampioni
Gjeologo Inxhinierike per hidrocentrale
Gjeologo Inxhinierike per hidrocentrale
Kerkime Shkencore prej miseri
Kerkime Shkencore prej miseri
Paisje shpimi
Paisje shpimi
Punime Fushore per linjen e gazit
Punime Fushore per linjen e gazit
Punto shpimi
Punto shpimi
Studime Gjeologo inxhinierike ne porte
Studime Gjeologo inxhinierike ne porte
Studime Gjeologo Inxhinierike ne rruge
Studime Gjeologo Inxhinierike ne rruge
Studime sizmike ne fushen e ndertimit
Studime sizmike ne fushen e ndertimit
Sherbime Laboratorike
Sherbime Laboratorike
Matje dhe testime gjeodezike
Matje dhe testime gjeodezike
Analiza laboratorike per kampione
Analiza laboratorike per kampione
Testime per materialet e ndertimit
Testime per materialet e ndertimit
Shpime dhe kampion marrje deri ne 200 m thellesi
Shpime dhe kampion marrje deri ne 200 m thellesi
Matje sizmike
Matje sizmike
Konsulence per studimet gjeologjike dhe gjeoteknike
Konsulence per studimet gjeologjike dhe gjeoteknike
Studime Gjeologjike dhe Gjeoteknike
Studime Gjeologjike dhe Gjeoteknike
Studime hidrogjeologjike
Studime hidrogjeologjike
Analiza Laboratorike te asfaltit dhe betonit
Analiza Laboratorike te asfaltit dhe betonit
Studime sizmiologjiko-inxhinierike
Studime sizmiologjiko-inxhinierike
Analiza laboratorike per asfalt
Analiza laboratorike per asfalt
Analiza laboratorike per bitum
Analiza laboratorike per bitum
Analiza laboratorike per cimento
Analiza laboratorike per cimento
Analiza laboratorike per tjegulla
Analiza laboratorike per tjegulla
Analiza per agregate
Analiza per agregate
Analize laboratorike per blloqe betoni
Analize laboratorike per blloqe betoni
Laborator per testim per tulla
Laborator per testim per tulla
Testim laboratorik per hekur
Testim laboratorik per hekur
Testim per materiale ndertimi
Testim per materiale ndertimi
Testime laboratorike per beton
Testime laboratorike per beton

Katalogu

Katalog Altea Geostudio 2000

Punë të kryera

Gazsjellesi TAP
Gazsjellesi TAP
HEC Banja dhe Moglica
HEC Banja dhe Moglica
HEC Fan
HEC Fan
Bypassi i Fierit dhe Vlores
Bypassi i Fierit dhe Vlores
Hekurudha Tirane-Durres, Durres-Rrogozhine, Vore-Hani i Hotit
Hekurudha Tirane-Durres, Durres-Rrogozhine, Vore-Hani i Hotit
Linja elektrike Babice-Sarande, Vau i Dejes-Morine, Erseke-Permet-Korce
Linja elektrike Babice-Sarande, Vau i Dejes-Morine, Erseke-Permet-Korce
HEC Skavica
HEC Skavica
Diga Bujqesore Fier-Berat, Korce, Kukes
Diga Bujqesore Fier-Berat, Korce, Kukes
Impiante te pastrimit te ujerave te zeza ne Velipoje, Vlore, Orikum, Ksamil
Impiante te pastrimit te ujerave te zeza ne Velipoje, Vlore, Orikum, Ksamil
Rruga e Kombit
Rruga e Kombit
Bypass Tirana
Bypass Tirana
Stacione te ndryshme elektrike
Stacione te ndryshme elektrike
Termocentrali i Kosoves
Termocentrali i Kosoves
Aeroporti i Vlores
Aeroporti i Vlores
Impianti Fotovoltaik Karavasta
Impianti Fotovoltaik Karavasta
Zonat e rindertimit pas termetit te 26 Nentorit 2019 ne Durres, Shijak, Kavaje, Lac
Zonat e rindertimit pas termetit te 26 Nentorit 2019 ne Durres, Shijak, Kavaje, Lac
Objekte te ndryshme civile
Objekte te ndryshme civile
Devoll
Devoll
Hidrocentrali i Ulzes, dhoma e turbinave
Hidrocentrali i Ulzes, dhoma e turbinave
Investigim i dherave
Investigim i dherave
Lumzi Dam - Fushe Arrez
Lumzi Dam - Fushe Arrez
Mbyllja e portave te Hidrocentralit ne Lumin Fan i Madh
Mbyllja e portave te Hidrocentralit ne Lumin Fan i Madh
Studime Gjeologjike dhe Gjeoteknike
Studime Gjeologjike dhe Gjeoteknike
Terren, Studim Gjeologjik dhe Gjeoteknik
Terren, Studim Gjeologjik dhe Gjeoteknik
Test, Rezistenca ne perkulje e pllakave te betonit
Test, Rezistenca ne perkulje e pllakave te betonit
Testi oedometrik
Testi oedometrik
Triaxial Test
Triaxial Test
40 shpime gjeologjike ne det
40 shpime gjeologjike ne det

Certifikime

ALTEA & GEOSTUDIO 2000 është e çertifikuar me sistemin EN ISO 9001:2015; EN ISO 14001:2015; OHSAS 18001:2007; PASS 99:2012 që nga viti 2005 dhe është e akreditur nga Drejtoria e Akreditimit Shqiptar me sistemin EN ISO 17025-2017 që nga viti 2008.

 

ALTEA & GEOSTUDIO 2000 është e çertifikuar me sistemin manaxhimit për SCC** 2011 që nga viti 2012. Studimet e ndryshme gjeologjike dhe gjeoteknike si dhe analizat e laboratorit kryhen bazuar në Eurokodet dhe në standardet ASTM.

                                                        

                                                     

Partnere

Kliente

Paisjet tona

Paisjet tona për testimet laboratorët fushorë përfshijnë:


1.    Pajisjet e testit fushor Californian Bearing Ration (CBR fushore)
2.    Pajisjet e testit të Ngarkimit Statik
3.    Pajisjet për testin e Çekiçit (për betonet)
4.    Pajisjet për testin e  Konsistencës së Betonit
5.    Pajisjet për testin Ultrasonik
6.    Pajisjet për testin e Densitetit Fushor
7.    Pajisjet për marrje kampionesh në asfalt dhe beton


Pajisjet tona në ofrimin e shërbimeve në laboratorin gjeoteknik përfshijnë:


1.    Sita me përmasa të ndryshme dhe sipas standarteve të ndryshme
2.    Pajisje për kryerjen e testit të Hidrometrisë
3.    Pajisje për kryerjen e testit të Kufinjve të Atterbergut
4.    Aparati i testit të Prerjes së Shpejtë
5.    Aparati i testit Oedometrik
6.    Aparati i testit Triaksial
7.    Aparati i testit të Shtypjes një Aksiale me zgjerim Anësor
8.    Aparati i testit të Ngarkesës Pikësore
9.    Aparati i testit të Ekuivalentit të Rërës
10.    Aparati i testit të Përshkueshmërisë


Laboratori i Materialeve të Ndërtimit është i plotësuar me këto pajisje:


1.    Makina për të matur rezistencën në shtypje dhe ne prerje të betonit
2.    Makina për vlerësimin e cilësisë së hekurit që përdoret në ndërtim
3.    Makina për matjen e rezistencës në shtypje dhe në prerje të çimentos
4.    Makina për matjen e ‘time setting’ të çimentos
5.    Paisje për vlerësimin e rezistencës së asfalteve
6.    Paisje për vlerësimin e përmbajtjes së bitumit në asfalt
7.    Paisje për vlerësinmin e ngjeshmërisë së asfaltit
8.    Paisje për vlerësimin e pikës së zbutjes dhe ngrirjes së bitumit
9.    Aparati i testit të Los Angeles
10.    Aparati i testit Mikrodeval
11.    Aparati i testit Proctor
12.    Aparati CBR
13.    Aparat për matjen e konsumimit në fërkim të pllakave të gurit dhe të çimentos
14.    Aparat për matjen e rezistencës ndaj goditjeve të pllakave


Altea & Geostudio 2000 zotëron një sërë pajisjesh për kryerjen e studimeve gjeologjike në terren si:


1.    Sonda (Makineri Shpuese)
2.    Pajisjet e testit të Penetrimit Standard (SPT)
3.    Pajisjet e testit të Penetrimit të Konit (CPT)
4.    Pasjisje për marrje kampioni (Shelbe, Denison)
5.    Gjeoradar
6.    Inklinometra
7.    Pajisje për Monitorimin e Ujit (matja e përshkueshmërisë)
8.    Kamione dhe autovetura për transportin e mjeteve dhe njerëzve

 

Video

A.L.T.E.A & Geostudio 2000, pjesë e projektit madhështor për Shqipërinë. Kompania është angazhuar për kryerjen e studimit gjeologjik dhe gjeoteknik për HEC Skavica nga Bechtel.