Secondary Adv

Geam

 

Përshkrimi

Geam shpk operon në fushën e mbrojtjes nga zjarri dhe në fushën e sigurisë nëpërmjet sistemeve me kamera vëzhgimi. Ka leje profesionale nga Drejtoria e Përgjithshme e PMNZS (Ministria e Brendshme).