Secondary Adv

Bomi

 

Përshkrimi

Bomi shpk eshte themeluar ne 2003 si shoqeri me pergjegjesi te kufizuar dhe me aktivitet ne tregtin e materialeve te ndertimit dhe ato hidraulike. Bomi shpk realizon shitblerje me shumice e pakice te mallrave te ndryshem, te ndertimit. Te gjitha materialet jane te importuara nga markat me prestigjoze ne Europe.