Secondary Adv

Pagesa e sigurimeve shoqerore dhe shendetesore: 20 dhjetori afati i fundit

Share on Google+

Afati i fundit i deklarimit dhe pagesës së kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore do të jetë data 20 Dhjetor.

 

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve njoftoi se kjo datë vlen si limit edhe për detyrimet e Tatimit mbi të Ardhurat nga Punësimi për periudhën nëntor 2019. Për çdo paqartësi në përmbushjen e këtij detyrimi ligjor, qytetarët mund të drejtohen në sportelet e Shërbimit të Tatimpaguesve ose në Qendrën e Thirrjeve përmes numrit të gjelbër 0800 00 02./ata


Më të lexuarat