Secondary Adv

Ndalimi i importit te makinave te vjetra: Kufiri i emetimit qe ploteson standartin Euro 4

Nga 1 janari i vitit 2020 të gjitha automjetet e përdorura që nuk përmbushin standardin euro 4 nuk do të importohen më në Shqipëri.

 

Standardi Euro 4 përfshin automjete të prodhuara nga viti 2005 e në vijim çka përjashton automjetet e viteve 2004 e më poshtë dhe ka për qëllim pastrimin e emetimeve nga veturat, veçanërisht uljen e grimcave ndotëse dhe oksidet e azotit. Por cili është kufiri i emetimeve që duhet të plotësojë një makinë për të qenë e standartit Euro 4?

 

Kufijtë e emetimeve në Euro 4 (naftë)

CO – 1.0 g / km (monoksid karboni)

HC – 0,10 g / km (hidro karbon)

NOx – 0,08  (oksid nitrogjeni)

Grimca – nuk ka limit

 

Kufijtë e emetimeve në Euro 4 (benzinë)

CO – 0.50 g/km (monoksid karboni)

HC+ NOx – 0.30 g/km  (hidrokarbon + oksid nitrogjeni)

NOx – 0.25 g/km (oksid nitrogjeni)

Grimca – 0.025 g/km

 

Standardet europiane të emetimit përcaktojnë kufijtë e pranueshëm për shkarkimet e emetimeve të automjeteve të reja të shitura në Bashkimin Evropian dhe vendet anëtare të EEA. Standardet e emetimeve përcaktohen në një seri direktivash të Bashkimit Europian që parashikojnë futjen progresive të standardeve gjithnjë e më të rrepta./Burimi: SCAN


Më të lexuarat