Secondary Adv

Nisma e re ligjore e Ministrise se Shendetesise: 23 shkeljet qe ndeshkohen me gjobe

Share on Google+

Një nismë ligjore nga ministrja e Shëndetësisë shtatëfishon masën e gjobës për organet shtetërore, kompanitë private dhe individët, të që nuk zbatojnë masat ndaj covid-19.

 

Nëse ligji në fuqi parashikon dënimin me gjobë 100 000 lekë, projektligji i propozuar parashikon 500 000 lekë deri në 700 000 mijë lekë. Report Tv identifikon të gjitha shkeljet që mund të bëjnë organet shtetërore, kompanitë private dhe individët, si dhe gjobën përkatëse për secilën shkelje. Nisma parashikon 23 shkelje që nga thyerja e izolimit, karantinës, vetëkarantinës, transportimit të pasigurt të njerëzve, mungesa e gjurmimit të kontakteve me persona të infektuar apo të sëmurë, mossigurimi i ujit të pijshëm higjienik etj. 

 

Të gjitha shkeljet që ndëshkohen më gjobë nga 100 000 lekë deri në 700 000 lekë ose rreth 6 mijë USD, kanë të bëjnë me masat për parandalimin e përhapjes së infeksionit, kur është dhënë alarmimi për një virus, pra në kohë epidemia dhe pandemie. Ndërkaq, shkeljet që ndëshkohen me gjobë nga 500 000 lekë deri në 700 000 lekë, kanë të bëjmë me masat e përgjithshme që duhet të ndërmerren në çdo kohë. Gjobat për çdo shkelje tjetër të mundshme do të vendosen me vendime nga qeveria sipas situatave. 

 

Të gjitha shkeljet dhe masat e gjobës përkatëse 

1.Thyerja e izolimit, karantinës dhe vetëkarantinës, 100 000 lekë deri në 700 000 lekë gjobë. 

2. Transportimi i pasigurt i njerëzve dhe mallrave, 100 000 lekë deri në 700 000 lekë gjobë. 

3. Diagnoza e pasaktë dhe jo në kohë reale mikrobiologjike, 100 000 lekë deri në 700 000 lekë gjobë. 

4. Moszbulimi në kohë i burimit të infeksionit dhe rrugëve të marrjes e përhapjes së tij, 100 000 lekë deri në 700 000 lekë gjobë. 

 

5. Mungesa e survejancës epidemiologjike dhe e njoftimit të hershëm dhe të shpejtë, 100 000 lekë deri në 700 000 lekë gjobë. 

6. Mostrajtimi dhe shërimi i personave të sëmurë, 100 000 lekë deri në 700 000 lekë gjobë. 

7. Mungesa e gjurmimit të kontakteve me persona të infektuar apo të sëmurë, 100 000 lekë deri në 700 000 lekë gjobë. 

8. Mungesa e mbikëqyrjes shëndetësore e personave të punësuar në profesione të përcaktuara dhe personave mbartës të mikrobeve, 100 000 lekë deri në 700 000 lekë gjobë. 

 

9. Mungesa e kontrollit të infeksioneve në institucionet e kujdesit shëndetësor, 100 000 lekë deri në 700 000 lekë gjobë. 

10. Mossigurimi i ujit të pijshëm higjienik, gjobë 500 000 lekë deri në 700 000 lekë. 

11. Mungesa e mbrojtjes sanitare të burimeve, objekteve dhe rrjetit shpërndarës, për furnizimin publik me ujë të pijshëm, gjobë 500 000 lekë deri në 700 000 lekë.

12. Mungesa e mënjanimit të ujërave të ndotura dhe hedhurinave, gjobë 500 000 lekë deri në 700 000 lekë.

13. Mos ruajtja e kushteve tekniko-sanitare dhe higjienike në ndërtesa publike dhe jopublike, gjobë 500 000 lekë deri në 700 000 lekë.

 

14. Mossigurimi i gjendjes së rregullt sanitare të artikujve ushqimorë, gjobë 500 000 lekë deri në 700 000 lekë.

15.Mungesa e dezinfektimit të qendrave të banuara, hapësirave publike, gjobë 500 000 lekë deri në 700 000 lekë.

16. Mungesa e dezinfektimit të objekteve për furnizim me ujë të pijshëm, gjobë 500 000 lekë deri në 700 000 lekë.

17. Mungesa e dezinfektimit të mjeteve të transportit publik, gjobë 500 000 lekë deri në 700 000 lekë.

18. Mungesa e dezinfektimit të restoranteve apo lokaleve, gjobë 500 000 lekë deri në 700 000 lekë.

 

19. Mossigurimi i mjeteve të mbrojtjes personale të punonjësve të shëndetësisë, gjobë 500 000 lekë deri në 700 000 lekë.

20. dhe personave të tjerë të ekspozuar ndaj agjentëve infektues nga kontaminimi, gjobë 500 000 lekë deri në 700 000 lekë.

21. Mos sigurimi i infrastrukturës së përshtatshme për parandalimin e sëmundjeve infektive, gjobë 500 000 lekë deri në 700 000 lekë.

22. Mos sigurimi i infrastrukturës së përshtatshme për izolimin dhe karantinë, gjobë 500 000 lekë deri në 700 000 lekë. 

23. Mosinformimi i vazhdueshëm i popullatës, gjobë 500 000 lekë deri në 700 000 lekë./Burimi: Shqiptarja.com


Më të lexuarat