Secondary Adv

10 profesionet me te paguara ne 2020

Share on Google+

Pavarësisht nëse jeni i ri në tregun e punës ose planifikoni të ndryshoni karrierën, gjëja që ju intereson në mënyrë të pashmangshme është niveli i pagës. 

 

Pagat shpesh diktohen nga aftësitë që kërkohen dhe veçoritë e pozicionit të punës dhe personit që aplikon për këtë vend. Njerëzit të cilët zotërojnë aftësi konkrete zakonisht mund të arrijnë norma më të larta të pagave, ndërsa ata me aftësi të përgjithshme zakonisht marrin oferta më pak tërheqëse. Megjithatë këto janë disa nga profesionet dhe pozicionet e punës që mendohet se do të jenë më të mirëpaguarat në 2020. 

 

Ekspert i sigurimeve 

Këshilltar financiar 

Farmacist 

Menaxher biznesi 

Menaxher i shitjeve 

Avokat 

Menaxher Financiar 

Menaxher marketingu 

Menaxher i IT 

Dentist Më të lexuarat