Secondary Adv

Ilaci i pare kunder Covid pritet te aprovohet

Share on Google+

Komiteti i ilaçeve ka rekomanduar dhënien e një autorizimi të kushtëzuar të marketingut për remdesivir për trajtimin e COVID tek të rriturit dhe adoleshentët nga mosha 12 vjeç. 

 

Komiteti i ilaçeve EMA (CHMP) ka rekomanduar dhënien e një autorizimi të kushtëzuar të marketingut për Veklury (remdesivir) për trajtimin e COVID-19 tek të rriturit dhe adoleshentët nga mosha 12 vjeç me pneumoni që kërkojnë oksigjen shtesë. 

Remdesivir është ilaçi i parë kundër COVID-19 që rekomandohet për autorizim në BE. Të dhënat për remdesivir u vlerësuan në një kornizë kohore jashtëzakonisht të shkurtër përmes një procedure rishikimi, një qasje e përdorur nga EMA gjatë emergjencave të shëndetit publik për të vlerësuar të dhënat pasi ato bëhen të disponueshme. 

Studimi NIAID-ACTT-1 vlerësoi efektivitetin e një kursi 10-ditor të planifikuar të remdesivir në mbi 1.000 pacientë të shtruar në spital me COVID-19. Remdesivir u krahasua me placebo dhe masa kryesore e efektivitetit ishte koha e pacientëve për shërim. 

Studimi tregoi se pacientët e trajtuar me remdesivir u shëruan pas rreth 11 ditësh, krahasuar me 15 ditë për pacientët që jepnin placebo. Agjensia konsideroi se bilanci i përfitimeve dhe rreziqeve ishte treguar pozitive në pacientët me pneumoni që kërkojnë oksigjen plotësues; d.m.th, pacientët me sëmundje të rëndë. 

Remdesivir jepet me infuzion (pikim) në vena dhe përdorimi i tij është i kufizuar në institucionet e kujdesit shëndetësor në të cilat pacientët mund të monitorohen nga afër; funksioni i mëlçisë dhe veshkave duhet të monitorohet para dhe gjatë trajtimit, sipas rastit.


Më të lexuarat