Secondary Adv

Krijohet sistemi qe prodhon energji nga kondicioneret

Share on Google+

Një nga fajtorët e ndryshimit të klimës është ajri i kondicionuar, dhe ky problem përfaqëson një vështirësi të madhe teknologjike që nuk është e lehtë për tu rregulluar.

 

Ndërsa ato janë shumë të nevojshme në muajt e verës, kondicionerët vetë prodhojnë nxehtësi të mjaftueshme për të rritur temperaturat urbane, si dhe rrjedhin gazra serrë shumë të fuqishëm.

Në një përpjekje për të arritur furnizimin me ajër të ftohtë me efikasitet energjetik, Profesor Michael Leung Kwok-hi nga Universiteti i Hong Kongut po punon për një teknologji të re që mund të shndërrojë nxehtësinë e mbeturinave nga sistemet AC në energji elektrike.

Ndërsa ky nuk është një koncept i ri, teknologjia e përdorur zakonisht në këtë drejtim mund të funksionojë vetëm me nxehtësi në temperatura prej 392° F (200°C) ose më lart, gjë që i bën ato të padobishme për AC, pasi ato gjenerojnë temperatura shumë më të ulëta. Sistemi i ri AC, i cili përmban integrimin e termoshkencës dhe nanoteknologjisë, të quajtur teknologjitë nano termike (TNT), nga Prof.

Leung ka për qëllim kapjen e energjisë termike nga nxehtësia e mbeturinave të AC dhe shndërrimin e saj në energji elektrike. Pastaj, kjo energji elektrike mund të përdoret nga njësia ose për qëllime të tjera elektrike.

Në këtë mënyrë, jo vetëm që arrihet efikasitet i lartë i energjisë por furnizohet edhe ajër i pastër. Përmes modelimit dhe eksperimenteve, u pa që sistemi i ri TNT mund të rrisë koeficientin e performancës së një sistemi AC, si dhe uljen e përdorimit të energjisë deri në 20 përqind.


Më të lexuarat