Secondary Adv

Shkencetaret zbulojne dy njesite e reja matese

Share on Google+

Shkencëtarët kanë konfirmuar zyrtarisht prefikset e reja për të shprehur matjet më të mëdha dhe më të vogla në botë.

 

Në radhët e parashtesave të njohura si kilo janë 'ronna' dhe 'quetta' për numrat e përcaktuar më të mëdhenj dhe 'ronto' dhe 'quecto' për më të vegjlit.

Ronna është 1 e ndjekur nga 27 zero - 1 miliard miliardë miliardë - ndërsa quetta është 1 e ndjekur nga 30 zero - 1 mijë herë më e madhe.

Në skajin tjetër të shkallës, ronto është një fraksion i 1 që përmban 27 shifra pas pikës dhjetore, ndërsa kukto është ende një mijë herë më i vogël.

Prefikset e mëdha do të ndihmojnë në klasifikimin e kërkesave të madhësisë në rritje eksponenciale të shkencës së të dhënave dhe ruajtjes dixhitale, ndërsa parashtesat e vogla do të jenë të dobishme për shkencën kuantike dhe fizikën e grimcave.

Për të vendosur matjet e reja në kontekst, 10 kuktogramë janë rreth masës së 1 biti të vetëm të të dhënave të ruajtura në telefonin tuaj celular. Në skajin tjetër të shkallës, masa e Jupiterit është rreth 2 kuetagramë, ndërsa masa e Tokës është gjashtë ronnagramë.


Më të lexuarat