Secondary Adv

Pelleti, alternativa me e vlefshme e lendeve djegese per ngrohje | Eco Energy System

Share on Google+

Eco Energy System shpk (Eco pellet)

Eco Energy System shpk është një fabrikë e vendosur në Maminas, Durrës (rruga e vjetër). Procesi i tyre i prodhimit të pelletit është standartizuar me kalimin e kohës.

Sigurisht pelleti paraqet altemativen me te vlefshme te lendeve djeqese tradicionale per ngrohje. 

 

KRAHASIMI I PERDORIMIT TE PELLETIT NE RAPORT ME LENDET E TJERA DJEGESE

 

•Sepse pelleti kushton shume me pak krahasuar me lendet djeqese fosile tradicionale: per nxehtesi te barabarte te prodhuar, pelleti rezulton te jete bindshem me i lire nga nafta apo gazi metan.

 

•Sepse pelleti eshte nje burim i rinovueshern qe e gjejme edhe ne kopeshtin tone: ne fakt merret ekskluzivisht nga perpunimi i mbetjeve qe vijne nga lenda e drurit ose nga druri i virgj er

 

•Sepse pelleti respekton Protokollin e Kyotos ne 9eshtjen e emetimit te CO2: pelleti duke qene nje material me origjine biologjike e ul ndjeshem emetimin e dioksidit te karbonit krahasuar me lendet djeqese fosile per te njejten fuqi kalorifike te 9liruar.

 

•Sepse transporti i pelletit eshte i tehte dhe komod: pelleti krahasuar me drurin per djegie ka dendesi shume me te larte dhe ndaj ze siperfaqe me te voqel, duke qene lehtesisht i transportueshem i hapur ose ne thase

 

•Sepse pelleti prodhohet nga riciklimi i materialeve te mbetjeve: me shpikjen e pelletit materialet e mbetjeve me prejardhje nga procesi i perpunirnit te drurit, ullirit, grurit, jonxhes etj, qe ne te shkuaren flakeshin tutje, kane nje jete te dyte, duke u ricikluar ne masen 100 %.

 

•Sepse pelleti kerkon pak impenjim gjate perdorirnit: eshte komod dhe i lehte dhe mund te mbushet ne sasi te medha duke limituar rifumizimet, duke q ene i perdorshem edhe nga personat e moshuar ose me aftesi te kufizuara

 

•Sepse pelleti ka nje 9mim qe nuk peson ndryshime drastike si nafta apo gazi: 9mimi i pelletit eshte stabel dhe i besueshem dhe nuk ndikohet nga gj ithe ata faktore qe percaktojne ndryshimet e 9mimit te naftes apo gazit s1 psh. lufterat

 

•Sepse pelleti digjet me temperatura te larta duke limituar sasine e hirit: duke pare dendesine e tij te larte dhe standartin e ulet te laqeshtise (8+ 12 %), me te voqel se e drurit per djegie, digjet thuajse plotesisht duke arritur temperatura mjaft te larta duke limituar keshtu sasite e prodhuara te hirit dhe te mbetjeve si katrani dhe duke favorizuar nje pastrim me te shpejte te stufes apo te kaldajes.

•Sepse pelleti eshte nje produkt natyral dhe nuk permban substanca kimike shtese: kompaktesia dhe forma cilindrike e pelletit ruhet e tille ne kohe ne saj te "linjin-es" qe eshte nje substance natyrale e pranishme tek druri dhe qe aktivizohet gjate fazave te perpunimit, substance e cila favorizon gjithashtu edhe rrjedhshmerine dhe fluiditetin e tij.

 

•Sepse pelleti zvoqelon varesine tone nga nafta dhe gazi: lendet djeqese fosile si gasi apo nafta kriiojne varesi te vendeve importuese te cilet jane subjekte te kapriciove te tregut apo ndryshimeve politiko-sociale te vendeve prodhuese.

 

•Sepse pelleti eshte nje burim i pashtershem dhe pa kufizime gjeografike: pelleti duke qene nje material me origjine bimore mund te prodhohet kudo dhe eshte per rrjedhoje nje burim i pashtershem; sot egzistojne edhe makineri te vogla per prodhim individual.

 

Kliko mbi logo per kontaktet e kompanisë Eco Energy System 

Eco Energy System shpk (Eco pellet)


Më të lexuarat