Secondary Adv

IXHEM SHPK: Avantazhet e ndertimit me parafabrikat

Share on Google+

Ixhem Parafabrikat

Sistemet e ndërtimit parafabrikat përdoren gjerësisht për ndërtesat tregtare, industriale, magazina, ndertesa biznesi, kapanone, madje dhe ndertim te objekteve te banimit; kjo per shkak te nje sere avantazhesh qe ndertimi me parafabrikate ofron. 

 
Ixhem Shpk është kompania lider për prodhimin e sistemeve parafabrikat në Shqipëri. Ixhem përdor teknologji bashkohore sipas standardeve europiane në prodhimin e elementëve parafabrikat të paranderur. 

 

Avantazhet:    

 

1. Kursim në kosto, materiale, kohë dhe fuqi punëtore. 

2. Karpenteria dhe skelat nuk janë të nevojshme.

3. Instalimi i gjithë impianteve dhe finiturave mund të bëhet menjëherë.

4. Procesi si i prodhimit dhe i montimit është i pavarur nga moti.

5. Komponentet e prodhuar mbikëqyren të gjitha nga afër çka garanton cilësinë.

6. Garanton një punë të pastër dhe të thatë në vend (kantier).

7. Ofron mundësinë e ndryshimeve dhe ripërdorimit të elementëve.

8. Arrihen lehtësisht format e sakta, përmasat dhe konturet e rregullta.

9. Saktësi të lartë dhe në parafabrikimin e seksioneve të holla dhe komplekse.

10. Falë modularitetit ofrojne mundësinë për të akomoduar kërkesat e zgjerimit në të ardhmen.

11. Zëvëndësimi lehtësisht i pjesëve në raste dëmtimi gjatë kohës së përdorimit

12. Zvogelim i impaktit negativ ne mjedis.

 

Kliko mbi logo per kontaktet e kompanisë Ixhem Shpk

Ixhem Parafabrikat


Më të lexuarat