Secondary Adv

Solucion sgrasator i kuq, Bratek, AHF Aksesore mobilerie

AHF Aksesore mobilerie

 Përshkrimi

Solucion sgrasator i kuq, Bratek

Solcion sgrasator që shërben për të pastruar kapakët manualisht me ndihmën e një pecete të butë. Eleminon pluhurat dhe mbetjet e ndryshme të kollës që kanë mbetur gjatë bordimit.

Produkte te ngjashme