Secondary Adv

Sobe me gaz, Raili shpk

Raili shpk

 Përshkrimi

Sobe me Gaz

-Trup inox

- Komponent sigurie dhe me ndezës termoçift

- Rrjeta të sipërme të tiganit të levizshëm prej gize

- Djegësit e gazit me performancë të lartë dhe me emetim të ulët

-Lehtë për t'u pastruar përmes tavolinës së punës me qoshe të rrumbullakosura.