Secondary Adv
ACP

Objekt banimi dhe sherbimesh 6 dhe 11 kate me 2 kate parkim nentoke, Rruga 5 maji | ALB EDIL SHPK | 2019

SIPËRFAQE E SHESHIT TË NDËRTIMIT: 5024 m²
SIPËRFAQE E ZËNË ME NDËRTIM: 1536 m²
KOEFICENTI I SHFRYTËZIMIT TË TRUALLIT: 27 %
SIPËRFAQE NDËRTIMI MBI TOKË: 18 800 m²
SIPËRFAQE NDËRTIMI NËNTOKË (PARKIMI): 5 428 m²
SIPËRFAQE TOTALE NDËRTIMI: 24 228  m²
NUMRI I APARTAMENTEVE: 190
NUMRI I PARKIMEVE: 188
HYRJE-DALJE TË PARKIMIT: VERI -LINDJE DHE JUG
HYRJA PËR NË BANIM: VERI, JUG
HYRJA PËR SHËRBIMET: VERI, JUG, LINDJE DHE PERËNDIM
INVESTITOR: ALB EDIL SHPK
SHOQERIA NDERTUESE: ALB EDIL SHPK
PROJEKTUES: UNO ARCHITECTS
FILLIMI I PUNIMEVE: MARS 2019

 

Me shume projekte ne Shqiperi