Secondary Adv

Dy godina banimi dhe sherbimesh 8 dhe 9 kate, Rruga 5 Maji dhe Dervish Luzha | INERTI shpk | 2019

Dergoji email
kompanise

Asistence mbi informacionin nga ACP

+355 68 90 99 009

Rreth projektit

 
Dy godina banimi dhe sherbimesh 8 dhe 9 kate, Rruga 5 Maji dhe Dervish Luzha
Dy godina banimi dhe sherbimesh 8 dhe 9 kate, Rruga 5 Maji dhe Dervish Luzha
Dy godina banimi dhe sherbimesh 8 dhe 9 kate, Rruga 5 Maji dhe Dervish Luzha
 
Dy godina banimi dhe sherbimesh 8 dhe 9 kate, Rruga 5 Maji dhe Dervish Luzha
Dy godina banimi dhe sherbimesh 8 dhe 9 kate, Rruga 5 Maji dhe Dervish Luzha
Dy godina banimi dhe sherbimesh 8 dhe 9 kate, Rruga 5 Maji dhe Dervish Luzha
 

Rreth INERTI sh.p.k

Shoqeria INERTI shpk  e cila eshte nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar , e themeluar ne baze te vendimit te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane me Nr. 15790 date 02/09/1996 dhe e pajisur me NIPT J 66926804 L , me objekt aktiviteti : punime dheu , sistemime, tarracime terrenesh , prodhime materiale inerte , prodhime druri per dyer dritare , prodhime detalike dhe plastike , ndertime civile ekonomike , ndertime rrugesh , ndertime te veprave te artit te vogla e te medha deri ne 6m , ndertim ujesjellesa e kanalizime impiante vaditese te kanaleve kullues , rikonstruksione godinash civile dhe ekonomike , veshje fasadash , import – export.
 
Qellimi I aktivitetit te kompanise eshte rritja e sherbimit dhe zhvillimit ne fushen e  ndertimit dhe te konstruimit sipas kerkesave dhe standarteve bashkekohore. Kjo kompani ne historikun e saj ka nje grafik ne rritje te punimeve ndertimore , si me kliente ashtu edhe me Institucione Shteterore per produkte ndertimore ne Tregun Shqipetar.
 

Planimetri Godina A

 

Njesi sherbimi A101;
Sip=137m2

Njesi sherbimi A102;
Sip=85.3m2

Njesi sherbimi A103;
Sip=59.3m2

Njesi sherbimi A104;
Sip=50m2

Njesi sherbimi A105;
Sip=65 m2
 
 

Njesi sherbimi A106;
Sip=59 m2

Njesi sherbimi A107 ;
Sip=91 m2

Apartament 1+1 A111;
Sip=70 m2

Apartament 1+1 A113;
Sip=77.3 m2

Apartament 1+1 A114;
Sip=79 m2
 
 

Apartament 2+1 A211;
Sip=99.3 m2

Apartament 2+1 A215;
Sip=102.4 m2

Apartament 3+1 A112;
Sip=117.6 m2

Apartament 3+1 A212;
Sip=130.5 m2

Shiko te gjitha planimetrite
 
 

Planimetri Godina B

 

Njesi sherbimi B101
Sip=201.4 m2

Njesi sherbimi B102
Sip=69.1 m2

Njesi sherbimi B103
Sip=85 m2

Njesi sherbimi B104
Sip=86.1 m2

Njesi sherbimi B105
Sip=62 m2
 
 

Njesi sherbimi B106
Sip=202 m2

Njesi sherbimi B107
Sip=63.5 m2

Njesi sherbimi B108
Sip=66 m2

Njesi sherbimi B109
Sip=105.5 m2

Njesi sherbimi B110
Sip=56.5 m2
 
 

Apartament 2+1 B111
Sip=93.9 m2

Apartament 1+1 B112
Sip=60.3 m2

Apartament 1+1 B113
Sip=55.6 m2

Apartament 1+1 B114
Sip=72.4 m2

Apartament 1+1 B115
Sip=73.9 m2
 
 

Apartament 1+1 B116
Sip=56 m2

Apartament 2+1 B211
Sip=114.8 m2

Apartament 2+1 B212
Sip=94.8 m2

Apartament 2+1 B213
Sip=95.5 m2

Shiko te gjitha planimetrite
 

Parkingu

Detajet e projektit

Leje ndërtimi: Nr prot. R 656|9 Miratuar me vendim të Kryetarit të Bashkisë  Nr. R|656|7 Data: 08.04.2019
Ndërtues & Investitorë: INERTI sh.p.k  754|16
Administrator: Halil Muha & Florjan Muha
Projektues: ARCHISPACE  sh.p.k  Lic:N. 6732|6
Drejtor teknik: ING Vladimir Memlika, ING  Florjan Muha
Mbikqyrës: ARCHISPACE  sh.p.k   Lic.MK 2874|4
Fillimi I punimeve: Prill 2019 
Mbarimi I punimeve: Sipas lejës së ndërtimit

Leje ndertimi

 

 

Me shume projekte ne Shqiperi