Secondary Adv
ACP

Dy godina banimi dhe sherbimi 10 kat, me 2 kat parkim nentoke, Rruga Pjeter Bogdani | VILA L shpk | 2019

Dergoji email
kompanise

Asistence mbi informacionin nga ACP

+355 68 90 99 009

Rezidenca VILA-L - Rruga Pjeter Bogdani

2 Objektet që do te ndertohen pozicionohen në një shesh ndërtimi që kufizohet nga rrugët “Pjetër Bogdani”, “Suleman Pasha” dhe rruga “Studenti”, njësia strukturore KA/208, Nën-njësia 1.Siperfaqja e sheshit te ndertimit eshte 11 300 m2. Ndertimi shtrihet përgjatë rrugës kryesore “Pjetër Bogdani” në pjesën jug-perëndimore te tij. Siperfaqja totale prej 32000 m2  dhe  menyra e pozicionimit te 2 objekteve ne plan, do te krijojne nje kompleks banimi dhe sherbimesh shume interesant dhe komod per banuesit e tij.
 
Te 2 objektet ne forme L, kulla lindore dhe kulla perendimore,  jane vendosur ne menyre te tille , duke krijuar nje hapesire te brendshme te kompleksit , shume te qete dhe relaksuese per oret rekreative. Parkimi I organizuar ne 2 kate , me nje siperfaqe totale prej gati 12000 m2 , garanton banoret e kompleksit per automjetet e tyre, duke shmangur stresin dhe pritjen per te parkuari automjetin kur ktheheni nga puna.Kati perdhe I objektit 10 katesh do te funksionoje si hapesire e dedikuar njesive te sherbimit ndersa 9 katet e tjera kane funksion banimin. Ndarjet e brendshme te apartamenteve jane te organizuara ne apartamente 1+1, 2+1, 3+1 dhe apartamente duplex.
 
VILA L shpk - Dy godina banimi dhe sherbimi 10 kat, me 2 kat parkim nentoke, Rruga Pjeter Bogdani - Apartamente ne shitje
VILA L shpk - Dy godina banimi dhe sherbimi 10 kat, me 2 kat parkim nentoke, Rruga Pjeter Bogdani - Apartamente ne shitje
VILA L shpk - Dy godina banimi dhe sherbimi 10 kat, me 2 kat parkim nentoke, Rruga Pjeter Bogdani - Apartamente ne shitje
 
VILA L shpk - Dy godina banimi dhe sherbimi 10 kat, me 2 kat parkim nentoke, Rruga Pjeter Bogdani - Apartamente ne shitje
VILA L shpk - Dy godina banimi dhe sherbimi 10 kat, me 2 kat parkim nentoke, Rruga Pjeter Bogdani - Apartamente ne shitje
VILA L shpk - Dy godina banimi dhe sherbimi 10 kat, me 2 kat parkim nentoke, Rruga Pjeter Bogdani - Apartamente ne shitje
 
 

Rreth projektit

 
Fasada: Sistemi mantel me veshje me polisterol të dendësuar, përdorimi i terrakotës me pllaka të vecanta.
Dritaret dhe vetratat: Realizohen me profile PVC (Plastikë Foris, mekanizma Maco), shoqëruar me xhama termik, për të garantuar eficencë termike, në harmoni me elementët e tjerë të fasadës, të siperpermendur.

Funksionaliteti: Njësitë e banimit janë konceptuar dhe realizuar për të garantuar funksionalitet të mirë, në jetesën e përditshme të familjeve. Të gjitha ambjentet e brëndshme të një apartamenti janë projektuar e realizuar duke patur për bazë standartet e projektimit për të garantuar mirë mobilimin në to dhe funksionalitet të lartë në jetesën e përditshme. Në cdo apartament në fillim aksesohet korridori,dhe nepermjet korridorit shpërndahesh për në zonën e ditës dhe zonat e natës.

Rifiniturat: Rifiniturat cilësore sot janë domosdoshmëri për një ndërtim cilësor, prandaj dhe gama e zgjedhjes në objetet tona është sa e madhe po aq edhe cilësore.

Shtrimi & Veshja: Parketi laminat, pllakat gress-porcelan të prodhuesve më të mirë europian, siperfaqet e granitit janë disa nga elementet të cilët mund të përmendim për realizimin e shtresave.

Sistemet elektrike: Të gjithë përberësit e sistemeve elektrike jane 100% produkte të certifikuara, për ti dhënë shtëpisë të cilitdo prej klienteve tanë sigurinë e domosdoshme për një jetesë të qetë dhe të sigurtë.

Sistemet hidraulike: Përdoren materialet më të fundit, tubat multistrat të prodhuesve Italian, sistem i brëndshëm me kolektor në secilen Nyje-higjeno-sanitare, kaseta inkaso dhe sospeso për pajisjet kloset e bide, grupet inkaso të zonave të dushit, piletat HL e piletat lineare në zonat e dushit.

Sisteme ngrohje-ftohje: Të gjithë apartamentet realizohen me sistemet e fundit të ngrohje ftohjes, me sisteme VRF ose me pompe nxehtësie, në varesi të preferencës të klientit.

 
VILA L shpk - Dy godina banimi dhe sherbimi 10 kat, me 2 kat parkim nentoke, Rruga Pjeter Bogdani - Apartamente ne shitje
VILA L shpk - Dy godina banimi dhe sherbimi 10 kat, me 2 kat parkim nentoke, Rruga Pjeter Bogdani - Apartamente ne shitje
VILA L shpk - Dy godina banimi dhe sherbimi 10 kat, me 2 kat parkim nentoke, Rruga Pjeter Bogdani - Apartamente ne shitje
 
VILA L shpk - Dy godina banimi dhe sherbimi 10 kat, me 2 kat parkim nentoke, Rruga Pjeter Bogdani - Apartamente ne shitje
VILA L shpk - Dy godina banimi dhe sherbimi 10 kat, me 2 kat parkim nentoke, Rruga Pjeter Bogdani - Apartamente ne shitje
VILA L shpk - Dy godina banimi dhe sherbimi 10 kat, me 2 kat parkim nentoke, Rruga Pjeter Bogdani - Apartamente ne shitje
 

Shkalla 1 Kulla Lindore

 

Ap1 Shkalla 1; 2+1;
Sip=103.30 m2

Ap2 Shkalla 1; 2+1;
Sip=106.06 m2

Ap3 Shkalla 1; 1+1;
Sip=63.62 m2

Ap4 Shkalla 1; 2+1;
Sip=105.37 m2

Ap5 Shkalla 1; 2+1;
Sip=107.31 m2
 
 

Shkalla 2 Kulla Lindore

 

Ap1 Shkalla 2; 2+1;
Sip=109.90 m2

Ap2 Shkalla 2; 1+1;
Sip=68.49 m2

Ap3 Shkalla 2; 3+1;
Sip=139.92 m2

Ap4 Shkalla 2; 1+1;
Sip=62.03 m2

Ap5 Shkalla 2; 1+1;
Sip=61.89 m2
 

Ap6 Shkalla 2; 1+1;
Sip=70.19 m2

Ap7 Shkalla 2; 2+1;
Sip=112.73 m2

Ap8 Shkalla 2; 2+1;
Sip=102.29 m2
 
 

Shkalla 3 Kulla Lindore

 

Ap1 Shkalla 3; 2+1;
Sip=105.94 m2

Ap2 Shkalla 3; 2+1;
Sip=110.39 m2

Ap3 Shkalla 3; 1+1;
Sip=64.81 m2

Ap4 Shkalla 3; 2+1;
Sip=107.14 m2;

Ap5 Shkalla 3; 2+1;
Sip=98.88 m2
 
 

Shkalla 1 Kulla Perendimore

 

Ap1 Shkalla 1; 2+1;
Sip=104.30 m2

Ap2 Shkalla 1; 2+1;
Sip=105.95 m2

Ap3 Shkalla 1; 1+1;
Sip=61.59 m2

Ap4 Shkalla 1; 2+1;
Sip=106.28 m2

Ap5 Shkalla 1; 2+1;
Sip=106.69 m2
 
 

Shkalla 2 Kulla Perendimore

 

Ap1 Shkalla 2; 2+1;
Sip=102.21 m2

Ap2 Shkalla 2; 3+1;
Sip=123.32 m2

Ap3 Shkalla 2; 1+1;
Sip=63.04 m2

Ap4 Shkalla 2; 1+1;
Sip=59.02 m2

Ap5 Shkalla 2; 1+1;
Sip=72.42 m2
 

Ap6 Shkalla 2; 3+1;
Sip=123.17 m2

Ap7 Shkalla 2; 2+1;
Sip=88.69 m2
 
 

Shkalla 3 Kulla Perendimore

 

Ap1 Shkalla 3; 2+1;
Sip=109.99 m2

Ap2 Shkalla 3; 2+1;
Sip=108.18 m2

Ap3 Shkalla 3; 1+1;
Sip=66.50 m2

Ap4 Shkalla 3; 2+1;
Sip=110.81 m2

Ap5 Shkalla 3; 2+1;
Sip=102.27 m2
 
 

Rreth kompanise VILA-L

Shoqeria “Vila – L Shpk Tirane eshte krijuar si person juridik me vendim te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane Nr. 27899 date 10.06.2002. Madhesia e Kapitalit te deklaruar me bilanc eshte 243.685.160 leke, shoqeri me kapital financiar 100% shqiptar dhe ushtron aktivitetin e saj ekonomik duke respektuar legjislacionin shqiptar per shoqerite tregtare, me administrator dhe ortak te vetem z. Lazër Mhilli. Shoqeria eshte e regjistruar prane organeve Tatimore me NIPT K21901002Q. Shoqeria eshte e pajisur me Licence Ndertimi Nr. NZ.4707/4  date 27.08.2019. Kohet e fundit shoqeria e mesiperme eshte perqendruar kryesisht ne ndertim ambjente tregtare dhe apartamente banimi.
 

 Leja e ndertimit & Plansistemi

 
Fillimi i punimeve: Korrik 2019
Perfundimi i punimeve: Korrik 2023

Me shume projekte ne Shqiperi