Secondary Adv

Godine banimi dhe sherbimi 1,5 dhe 6 kat me 3 kat parkim nentoke, Rruga Asim Zeneli | AB & GRAMOZI shpk | 2019Ndërtues: Shoqëria "AB & GRAMOZI" SH.P.K
Projektues: Studio City Project
Konstruktor: Ing. Ergys Verdho
Drejtor Teknik: Ing Idajet Alushi
Mbikqyrës: Shoqëria "Infinite R.S" SH.P.K

Kontakt: 0672044407

Me shume projekte ne Shqiperi