Secondary Adv

Kompleks banimi 3 kat me 1 dhe 2 kate parkimi nentoke, Farke | Fusha shpk | 2019

Emërtimi: Kompleks banimi 3 kat me 1 dhe 2 kate parkimi nëntokë, Farke, Bashkia Tirane

Zhvilluesi: "FUSHA" sh.p.k
Subjekti Ndërtues: "FUSHA" sh.p.k
Nënsipërmarrësi i Punimeve: "HALISOF" sh.p.k
Projekti Arkitektonik: "Son Engineering & construction" sh.p.k
Drejtues Teknik: Ing: Besnik Lleshi
Mbikëqyrësi i punimeve: "Albsupervizion-D.S" sh.p.k
Afati i punimeve: 48 muaj
Kontakt: 069 20 95 550

Me shume projekte ne Shqiperi