Secondary Adv

Godine banimi dhe sherbimesh 1, 4 dhe 6 kate me 2 kate parkim nentoke | 2AG - Konstruksion 2014 | 2019Zhvillues: Shoqëria "2AG - Konstruksion 2014" Shpk
Shoqëria Ndertuese: Shoq"2AG - Konstruksion 2014" Shpk
Drejtues Teknik: Ing. Adrian Lika
Supervizor: Shoqeria "Infinite RS"
Arkitekt: Atelier 4
Konstruktor: Ing. Erjon Petriti
Ing.Elektrik: Ing. Deshira Mena
Ing Mekanik: Ing. Spiro Drita
Kohëzgjatja e Punimeve: 36 muaj
Data e përfundimit të punimeve: 06.03.2022
Adresa: Rruga Asim Zeneli

Me shume projekte ne Shqiperi