Secondary Adv

Godine banimi dhe sherbimesh, Rruga Margarita Tutulani dhe Rruga e Kosovareve | LEDION-GJ shpk | 2019


Godinë banimi dhe shërbimesh 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dhe 12 kate me 2 kate parkimi nëntokë.

Zhvillues dhe Subjekt Ndërtues: Shoqeria 'Ledion-Gj' Sh.P.K
Drejtues Teknik: Ing Elton Nasto
Nenkontaktori i Punimeve : Shoqëria Arbri Konstruksion 07 Sh.P.K
Drejtues Teknik: Ing. Emiliano Lala
Mbikqyrës i Punimeve: Kemeg Kontruksion SH.P.K
Projektues: Dea Studio SH.P.K
Afati i kryerjes së punimeve:36 muaj
Info kontakti: Email: ledjongj@outlook.com tel: 0692045793

Me shume projekte ne Shqiperi