Secondary Adv

Tre Godina Kopesht - Cerdhe, 2 kat me 1 kat nentoke, Sauk, Farke, Tirane | AL-Ing Construction sh.p.k | 2019

Tre Godina Kopësht- Çerdhe, 2 kat me 1 kat nëntokë dhe mur rrethues, në rrugën "Mustafa Xhabrahimi", fshati Sauk, njësia amdinistrative Farkë, Tiranë.

Subjekti Ndërtues: "AL-Ing Construction" sh.p.k
Projektues: "SON ENGINEERING & CONSTRUCTION" sh.p.k
Drejtues Teknik: Frida Sherko
Mbikqyrës Punimesh: Shoqeria "2XKE-Studion" sh.p.k
Investitor: "MONTESSORI TIRANA" sh.p.k
Kohëzgjatja e punimeve: 30 muaj
Sipërfaqja e truallit që zhvillohet : 2045 m2
Sipërfaqja e truallit e  zënë nga struktura: 514
Koeficienti i shfrytëzimit të truallit: 24.8%

Me shume projekte ne Shqiperi