Secondary Adv

Godine banimi dhe sherbimesh 9 dhe 10 kat, me 2 kat parkim nentoke | Alba Konstruksion | 2020

Godine banimi dhe sherbimesh 9 dhe 10 kat, me 2 kat parkim nentoke

Ndërtues: Shoqëria "Alba Konstruksion" SH.P.K
Projektues: Studio City Project
Konstruktor: Ing.Ergys Verdho
Drejtor Teknik: Ing. Genc Xhafa
Mbikëqyrës: Shoqëria "Arena Mk"
Fillimi i punimeve: Gusht 2019
Mbarimi i punimeve: Shkurt 2022

Me shume projekte ne Shqiperi