Secondary Adv

Godine banimi dhe sherbimi 2 kulla 7 dhe 10 kat, Rruga Sokrat Miho | MINEAL-2L sh.p.k | 2020

Godinë banimi dhe shërbimi 2 kulla 7 dhe 10 kat me 2 kat parkim nëntokë në rrugën "Sokrat Miho", në pronësi të  "MINEAL-2L", ndodhur në njësinë administrative Kashar fshati Yzberisht nën-njësisë strukturore Ka/208.

Subjekti Ndërtues dhe Zhvillues: MINEAL-2L sh.p.k
Projektues: Son Engineering & Construction" sh.p.k
Drejtues Teknik: Ing. Fatma Noka
Mbikëqyrës Punimesh: Ing. Kamber Hasanaj
KOntakt Nr: 0682086867/ 0682029133
Kohëzgjatja e punimeve: 36 muaj

Me shume projekte ne Shqiperi