Secondary Adv

Godine banimi dhe sherbimesh 5,8,10 dhe 11 kate me 2 kate parkim, Rruga Hoxha Tahsim | General Construction & Co | 2020

 

Godine banimi dhe sherbimesh 5,8,10 dhe 11 kate me 2 kate parkim nentoke, Rruga Hoxha Tahsim

Zhvillues/Subjekt Ndërtues: Shoqëria "General Construction & Co" SH.P.K
Projektues: "Archistudio"
Drejtues Teknik: Ing.Kostaq Karoli
Supervizor: Infiniters
Konstruktor: Ing.Luan Myrtaj
Fillimi i punimeve: Gusht 2019
Kohëzgjatja e punimeve: 24 muaj

Me shume projekte ne Shqiperi