Secondary Adv

Kompleks banimi dhe sherbimesh me struktura 3 kat ne rrugen Hiqmet Buzi, Mustafa Xhabrahimi, Farke | AL-Konstruksion GBI | 2020

Kompleks banimi dhe sherbimesh me struktura 3 kat, me 1 kat parkim nentoke, ne rrugen "Hiqmet Buzi" dhe "Mustafa Xhabrahimi, ne Selite, Njesia Administrative Farke.

Investitori: "AL-Konstruksion GBI" sh.p.k
Subjekti Ndërtues: "AL-Konstruksion GBI" sh.p.k
Drejtues Teknik: Ing.Edison Imeri
Projekti Arkitektonik: "SFERASTUDIO" sh.p.k
Projekti Konstruktiv: "Infinite R S" sh.p.k
Mbikëqyres punimesh: "Infinite R S" sh.p.k
Afati kohor i mbarimit të punimeve është: 36 muaj
Nr kontakti: Cel +355 68 20 46 349
E-mail: alkonstruksion.gbi@gmail.com

Me shume projekte ne Shqiperi