Secondary Adv

Godine Banimi dhe Sherbimi 5,6 dhe 7 kat, me 1 kat parkim nentoke, ne Rrugen Nikolla Lena | Ales Construction | 2020

"Godine Banimi dhe Sherbimi 5,6 dhe 7 kat, me 1 kat Parkim nentoke"
Ne rrugën "Nikolla Lena", Njësia Administrative Nr.7, TiraneZhvillues: Z. Xhevit Hysenaj ; Znj. Bute Hysenaj
Subjekt Ndërtues: Shoqëria "Ales Construction" sh.p.k
Arkitekt: Petrit Sevdari, Artech Studio
Konstruktor: Bledar Ceka
Mbikqyres/Supervizor: Davë Hoxha

Kohëzgjatja e punimeve: 36 muaj

Me shume projekte ne Shqiperi