Secondary Adv

Kompleks Rezidencial me vila 2 kat me 1 kat nentoke, me pishine, mur rrethues... | Art-Tech | 2020

Kompleks Rezidencial me vila 2 kat me 1 kat nentoke, me pishine, mur rrethues dhe kabine elektrike 1 kat

Zhvillues: Art-Tech sh.p.k
Shoq. Ndërtuese: Art-Tech sh.p.k
Drejtues Teknik: Ing. Elton Cepani
Supervizor: Ing. Albana Ahmeti
Arkitekt: ATELIER 4
Konstruktor: Ing. Aurel Hasho
Ing. Elektrik: Ing. Deshira Mena
Ing. Mekanik: Ing. Dorian Koco
Kohëzgjatja e punimeve: 24 muaj
Data e përfundimit të punimeve: 13.06.2021

Me shume projekte ne Shqiperi