Secondary Adv

Godine banimi dhe sherbimi 6 kate me 1 kat nentoke, Rruga 3 Deshmoret, Yzberisht | Lin Konstruksion, EM-LE shpk | 2020

Godine banimi dhe sherbimi 6 kate me 1 kat nentoke, Rruga 3 Deshmoret, Tirane

 

Zhvillues: Lin Konstruksion sh.p.k, EM-LE sh.p.k
Ndërtues: Lin Konstruksion sh.p.k
Arkitekt: Ark. S.Bakallbashi
Konstruktor: Ing. G.Oketa, Ing. A.Cara
Mbikëqyrës Supervizon: Huk Projekt sh.p.k
Afati i punimeve: 30 muaj
Numër kontakti: 0692066987

Me shume projekte ne Shqiperi