Secondary Adv

Godine banimi dhe sherbimesh 7 dhe 10 kat, me 2 kat parkimi nentoke | DAED SH.P.K | 2020

Godine banimi dhe sherbimesh 7 dhe 10 kat, me 2 kat parkimi nentoke | DAED SH.P.K

 

Zhvillues dhe Subjekt Ndërtues: Shoqeria "DAED" SH.P.K

Drejtues Teknik: Ing.Agim Eskiu

Mbikqyrës i punimeve: Ing.L.Ndrio

Projektues: "Dea Studio" SH.P.K

Afati kryerjes së punimeve: 24 muaj

Info Kontakti: daed_ngjeqari@yahoo.com

Me shume projekte ne Shqiperi