Secondary Adv

Godine banimi dhe sherbimi 6, 7 dhe 8 kat me 1 kat parkim nentoke ne rrugen Fadil Rada, Pazari i Ri | BRAND & KO sh.p.k | 2020

Godine banimi dhe sherbimi 6, 7 dhe 8 kat me 1 kat parkim nentoke ne rrugen "Fadil Rada", Njesia Administrative Nr.2

Zhvilluesi/Ndërtuesi: "BRAND & KO" sh.p.k

Shoqëria Ndërtuese: "BRAND & KO" sh.p.k 

Projektues: SON

Mbikqyrës i Punimeve: Marika Hormoviti

Drejtues Teknik i Shoqerisë: Ing. Majola Mako

Drejtues Teknik i Punimeve: Ing Dritan Shameti

Leja e ndërtimit datë 27.06.2019

Afati i përfundimit të punimeve: 36 muaj

Me shume projekte ne Shqiperi