Secondary Adv

PEPA GROUP shpk - Godine banimi dhe sherbimesh 7 dhe 10 kat, Fusha e Aviacionit | PEPA GROUP shpk | 2020

Objekt Banimi dhe sherbimesh 3,4,6 dhe 8 kate me 2 kate parkim nentoke

Shoqeri Ndertimore dhe Investitore: "PEPA GROUP"

Website: www.pepagroup.al

Email: info@pepagroup.al

Nr. kontakti per shitje: 0698002020

 

Me shume projekte ne Shqiperi