Secondary Adv

TIRANA CIELO - Kompleks rezidencial dhe Qender per te moshuarit, Mjull-Bathore, Farke | Gjoka Konstruksion | 2020

TIRANA CIELO - Kompleksi Rezidencial dhe Qendra per te moshuarit, Mujll-Bathore, Farke - Gjoka KonstruksionKlienti:
“Urban Garden” sh.p.k

Projektuesi:
“Project & People” sh.p.k

Sipërfaqe e truallit që përdoret për zhvillim:
28,319 m2

Sipërfaqe e përgjithshme e ndërtimit:
52,412 m2

Numri i ndërtesave rezidenciale:
8 (tetë)

Numri i kateve:
6 (gjashtë)

 

Kontakt:

Tel: +355 4 2274809

Email: info@gjoka.al

Burimi: https://www.gjokakonstruksion.al/construction-of-tirana-cielo-residential-complex/

Me shume projekte ne Shqiperi