Secondary Adv

Objekt banimi dhe sherbimesh 9 kate dhe 2 kat parkim ne rrugen Emin Harizaj | AM&AN shpk, SONA shpk | 2020

OBJEKT BANIMI DHE SHERBIMESH 9 KATE DHE 2-KAT PARKIM NEN TOKE NE RRUGEN EMIN HARIZAJ PRANE FUSHES ALI DEMI TIRANE

Investitor: AM&AN shpk
Shoqeria ndertuese: SONA shpk
Drejtues teknik: Ing. A.Bimbashi
Mbikqyres i punimeve: Ing. L.Vllamasi
Arkitektura: INCEPTIO Studio
Konstruksioni: GB-a Studio
Informacion: 069 20 24 393

Me shume projekte ne Shqiperi