Secondary Adv

Godine banimi dhe sherbime 3,4,5,6,7,8,9, 10 kate me 2 kate parkim, Rruga Mine Peza | IDK PARTNERS SHPK | 2020

GODINE BANIMI DHE SHERBIME 3,4,5,6,7,8,9 DHE 10 KATE ME 2 KATE PARKIM NENTOKE, NE RRUGEN MINE PEZA, NJESIA ADMINISTRATIVE NR 10, TIRANE

Zhvillues/Subjekt ndertues: IDK PARTNERS SHPK
Projektues: ARCHISTUDIO SHPK
Projekt konstruktiv: Luan Murtaj
Mbikqyres i punimeve: Besnik Meca
Kohezgjatja e punimeve: 24 muaj
Informacion per shitje: +355 69 80 81 389

Me shume projekte ne Shqiperi