Secondary Adv

TIRANA'S ROCK - Objekt banimi dhe shërbime 25 kate mbi toke dhe 5 kate nen toke | ANA shpk | 2020

"OBJEKT BANIMI DHE SHERBIME "TIRANA'S ROCK", ME 25, KATE MBI TOKE DHE 5 KATE PARKIM NENTOKE

"Objekt banimi dhe sherbime, "TIRANA'S ROCK", me 25 kate mbi toke dhe 5 kate parkim nentoke, me vendndodhje ne Bashkine Tirane", me zhvillues kompanine ANA sh.p.k.

 

Studio projektimi: WINY MAAS - MVRDV
Ndërtues: ANA sh.p.k
Siperfaqja e pergjithsme e truallit: 1,930 m2
Siperfaqja e truallit e zene nga strukture e re (gjurma e katit perdhe): 1,843 m2
Siperfaqe ndertimi mbi toke: 29,275 m2
Siperfaqe ndertimi ne total: 38,285 m2
Koeficienti i shfrytezimit te truallit per ndertim: 95%
Lartesia maksimale e struktures nga kuato e sistemit: 85m

Burimi: Agjencia e Zhvillimit të Territorit

Kliko ketu

Me shume projekte ne Shqiperi