Secondary Adv

Godine banimi dhe sherbimi 8 Kat me 2 kat parkim nentoke, Pazari i Ri | Palushi Shpk | 2020

 

 

Objekti: Godine banimi dhe sherbimi 8 Kat me 2 kat parkim nentoke
Shoqeria ndertuese: Palushi Shpk
Mbikqyres i punimeve: Ing. Dhimiter Papa ; Ing. Kristaq Kali
Drejtues teknik: Ing. Lindita Gjinukaj (Kacaci)
Projekti arkitektonik: ANK ARCHITECTURE
Konstruktori: Ing. Dhimiter Papa ; Ing. Armeda Gramos


Te dhena te pergjithshme:
Siperfaqja e truallit qe zhvillohet: 1666.9 m2
Siperfaqja e truallit te zene nga struktura: 538.5 m2
Numri i kateve mbi toke: 8 Kat
Numri i kateve nentoke: 2 Kat
Lartesia e struktures: 29.35 m


Tel: +355 69 94 81 435

Me shume projekte ne Shqiperi