Secondary Adv

Kompleks banimi me vila 2 kate me cati dhe 1 kat nentoke ne fshatin Lunder, Tirane | ARMADA shpk | 2020

Kompleks banimi me vila 2 kate me cati dhe 1 kat nentoke, me mur rrethues, pishine dhe vend-roje, ne fshatin Lunder, Farke, Tirane

Investitor: Shoqëria "ARMADA" SH.P.K
Projektues: "ADXA Architecture & Engineering" Blerti Kroi
Subjekt Ndërtues: Shoqërinë "ARMADA" SH.P.K
Drejtues Teknik: Neli Gribizi

Fillimi i punimeve: Shkurt 2019
Kohëzgjatja e punimeve: 48 muaj

Me shume projekte ne Shqiperi