Secondary Adv

Godine banimi dhe sherbimesh 3, 6, 9 kat me 2 kat parkim nentoke, Rruga e Dibres | KASTRIOTI shpk | 2020

Godine Banimi dhe Sherbimesh 3, 6, 9 kat me 2 kat Parkim nentoke ne rrugen e "Dibres"

Subjekti zhvillues: "KASTRIOTI" SH.P.K
Arkitektura: "AGMA studio" SH.P.K
Konstruksioni: Enton Kristo
Drejtues Teknik: Vesel Kulla
Mbikëqyrësi i punimeve: Besnik Meca
Afati i punimeve: 36 muaj
Leja miratuar me vendim A-4186/5 date 19.04.2019

Shitje cel: 0682042708

Me shume projekte ne Shqiperi