Secondary Adv

Strukture banimi dhe sherbimesh 7,8,10 kate ne rrugen Hazif Sabri Koci, Prane Maternitetit te Ri | BALKAN TRANS Albania | 2020

Strukture banimi dhe sherbimesh 7,8,10 kate me 1 kat sherbim dhe 2 kate parkim nentoke, ne rrugen "Hazif Sabri Koci" ne njesine strukturore TR-115.Zhvillues: "BALKAN TRANS Albania" shpk
Subjekt Ndertimi: "BALKAN TRANS Albania" shpk
Arkitekt: ATELIER 4 shpk
Konstruktor: Diana Lluka
Mibikqyrës: AR-MI Projektim Mbikeqyrje

Vendim: Nr.A-25783/7, Date 27.02.2020
Kohëzgjatje e punimeve: 36 muaj

Me shume projekte ne Shqiperi