Secondary Adv

Godine banimi dhe sherbime 5 kat me 1 kat parkim nentoke, Rruga Tish Dahia | RATI shpk | 2020

Godine banimi dhe sherbime 5 kat me 1 kat parkim nentoke

Drejtues teknik: Bedri Shehu
Subjekt ndertues: RATI shpk
Zhvillues: RATI shpk
Studio projektimi: ADXA Architecture & Engineering
Projektues: Blerti Kroi
Mbikqyres punimesh: Shpetim Banushi
Fillimi i punimeve: 15 Maj 2020
Periudha e zgjatjes se punimeve: 18 muaj

Me shume projekte ne Shqiperi