Secondary Adv

Godine banimi dhe sherbimesh 7 dhe 8 kat, Rruga Hafiz Ibrahim Dalliu, Medrese | Nord Konstruksion | 2020

Godine banimi dhe sherbimesh 7 dhe 8 kat, me 2 kat parkim nentoke ne rrugen "Hafiz Ibrahim Dalliu"

Shoqëria Ndërtuese: "Nord Konstruksion" SHPK
Drejtues Teknik: Ing. Elton Zaimi
Mbikqyrës i punimeve: HT Construction
Projekti Arkitektonik: ANK Architecture
Konstruktor: HT Construction
Vendim datë: 27.05.2019
Afati Kohor: 36 muaj

Cel: +355 68 20 39 416
Tel: +355 42 25 7544

Me shume projekte ne Shqiperi